Urdsdalselva

 

Urdsdalselva kraftverk ligger i Vefsn kommune i Nordland. Kraftverket vil med sine to pelton turbiner produsere 8.9 GWh under et normalår, dette vil tilsvare strømforbruket til ca 450 husstander.
Det spesielle med dette kraftverket er utformingen av kraftstasjonsbygningen. Denne er lagt helt nede ved sjøen og er utformet som et naust og faller dermed naturlig inn i omgivelsene.

Urdsdalselva renner nedover et sørvestvendt dalføre og ut i Vefsnfjorden. Urdsdalen er preget av en rik og frodig karplantevegetasjon. Området har både løvtrær og gran. Grana gjør seg særlig gjeldende på østsiden av elven, mens det på vestsiden er områder med lauvskog.

 

Teknisk informasjon

  Minstevannsføring
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
sommer: 175 l/s, vinter 50 l/s
193 m
8,9 GWh
445 husstander

_norgeskart01