Tverråne

 

Tverråne kraftverk vil utnytte et 27,5 km2 stort nedbørsområde i fjellene mellom Hallingdal og Valdres. Inntaket vil bli liggende på kote 736, i nærheten av Statnetts høyspentlinje. Kraftstasjonen vil ligge ved samløp mellom Tverråne og Todøla i Todalen.

Det er Hallingbygg AS som vil stå for bygg, mens Turhus Maskin AS vil stå for anleggsarbeidene. Vannveisutstyr vil bli levert av Br.Dahl AS og Spetals Verk AS vil levere det elektromekaniske utstyret til kraftverket. Det vil bli benyttet PE rør i øvre del av rørtraseen og duktile støpejernsrør i nedre. Inntaket vil bli av typen Coanda. Arbeidene vil foregå parallelt på Nybuelve og Tverråne.

 

Teknisk informasjon

  Nedbørsfelt
Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
27,5 km2
sommer: ? l/s, vinter ? l/s
736 m
429 m
307 m
ca. 7,9 GWh
ca. 395 husstander

_norgeskart01