Tverråga

 

Småkraft driver to kraftverk i Leirskardalen, Tverråga og Leirelva kraftverk. Disse to kraftverkene produserer tilsammen 23,5 GWh, noe som tilsvarer forbruket til ca 1200 husstander i året. Det er to separate inntak. Et i Leirelva og et Tverråga. Begge har hver sin rørgate ned til et felles kraftstasjonsbygg.

Inntaket til Tverråga er vanskelig tilgjengelig. Nettopp på grunn av dette ble det valgt å bruke et såkalt ”Coanda-inntak” med selvrensende inntaksrist på dette inntaket. Dette har gitt oss et minimalt vedlikeholdsbehov og færre besøk opp til inntaket.

Under byggingen ble det etablert en taubane som ble brukt i arbeidene opp den bratte Tverrålia. Grunnen til at denne løsningen ble valgt, var at en taubane ville medføre mindre naturinngrep, enn hva det ellers ville ha gjort ved en konvensjonell utbygging - i tillegg var dette også en rimeligere løsning enn tradisjonell drift. Etter Tverrålia går rørgata videre sammen med rørgata fra Leirelva. Denne fellesgrøfta går i et forholdsvis snilt terreng, men traseen går midt gjennom et gårdstun og fv 322 måtte krysses, så noen utfordringer var det også her under byggeprosessen.

Det er Fjellbygg AS som har vært entreprenør på bygg og anlegg i Leirskardalen. Vannveisutsyret er levert av Br.Dahl og Spetals Verk AS har levert alt elektromekanisk utstyr.

 

Teknisk informasjon

  Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
sommer: 100 l/s, vinter 0 l/s
561 m
135 m
424 m
9,1 GWh
455 husstander

_norgeskart01