Tua

 

Tua ligger i Verran kommune, Nord-Trøndelag fylke. I dette prosjektet samarbeider Småkraft med såvel private fallrettshavere som med Verran kommune, som også har rettigheter i elva.

Tunselva ligger på nordsiden av Beitstadfjorden og har utløp i fjorden ved grenda Tua. Tua ligger ca 7 km fra tettstedet Follafoss. Konsesjon for bygging ble gitt våren 2007.

På dette prosjektet har vi etablert en utsprengt ”kulp” som inntaksbasseng i stedet for en tradisjonell høg betongdam. Forøvrig har de siste ca 40 m rørtrase ned til stasjonen bydd på utfordringer, idet denne strekningen har en helling på ca 40°. Her ville man i tradisjonell kraftverksbygging ha etablert et støpt betongfundament for hver rørskjøt, noe som er forholdsvis kostbart i prosjekter av denne størrelse. Vi har i stedet montert rørene på et spesielt rørklammer som er festet med 1 stk innstøpt fjellbolt pr rørskjøt.

 

Teknisk informasjon

  Nedbørsfelt
Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
16,2 km2
40 ls
165 m
33 m
132 m
4,93 GWh
246 husstander

_norgeskart01