Tossevikelva

 

Tossevikelva kraftverk ligger i Ringerike kommune i Buskerud. Kraftverket vil få en årlig produksjon på ca 7,1 GWh, noe tilsvarer strømbruken til rundt 355 husstander.

Etter en byggetid på 11 måneder ble kraftverket satt i prøvedrift den 3/10 2014. Dam og inntak ble bygd på etterjulsvinteren da det var lite vann i elva. Overløpet på dammen er 15 m i tillegg til 3m overløp ved rista der også minstevannføringa kommer ut (24 l/s på vinteren og 35 l/s om sommeren).

Rørgata er på ca 2,7 km med duktile rør Ø700mm. I all hovedsak var det kombinert grøft med fjell og løsmasser. Brutto fallhøyde er 307m.

Kraftstasjonen er på ca 60m2 grunnflate og rommer også nettstasjonen til Ringeriks Kraft

Det er innstallert en 6 strålers pelton med turbineffekt på 2,6MW. Her er ett av skjermbildene fra kontrollanlegget.

 

Teknisk informasjon

  Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
sommer: 35 l/s, vinter 24 l/s
479,5 m
173 m
307 m
7,1 GWh
355 husstander

_norgeskart01