Tøsse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst kommer...

 

 

Teknisk informasjon

 

Inntakskote (HRV / LRV)

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Tilsig

Nedslagsfelt

Turbintype

Antall turbiner

Ytelse

Slukeevne

Minstevannsføring

75,05 moh / 68,5 moh

2,9 moh

ca 70 m

73,2 mill m3

33 km2

Francis

1

3,5 MW

5,9 m3/s

Ingen krav til minstevannsføring