Tjøtaelva

 

Tjøtaelva kraftverk er lokalisert i Tjøtaelva som ligger i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane fylke. Elven renner ut i Hyenfjorden.

Tjøtaelva er en typisk flomelv, som ligger utilgjengelig til i de bratte fjellsidene ned mot fjorden. Byggefasen av dette prosjektet bød på rikelig med utfordringer. Delvis meget bratt terreng kombinert med to svært strenge vintersesonger, har utgjort bakteppet.

Når sluttresultatet er blitt så godt, skyldes det et effektivt samarbeid mellom de involverte parter. Her har også grunneierne levert et særlig sterkt bidrag underveis i prosessen. Resultatet framstår i form av et flott kraftverk og 8 klimavennlige GWh som årlig vil bli sendt inn på strømnettet til fordel for miljøet.

 

Teknisk informasjon

  Nedbørsfelt
Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
3 km2
100ls sommer, 20ls vinter
385 m
2 m
383 m
8,1 GWh
400 husstander

_norgeskart01