Stublielva

 

Stublielva ligger i Beisfjord i Narvik kommune. Fallretten ligger i sameie mellom mange bruk på gard nr. 44. Grunneierne var bevisste på at elva kunne ha et godt potensiale for kraftproduksjon. Hvordan verdiskapningen fra elva skulle realiseres var gjenstand for forhandlinger med forskjellige aktører.

I 2005 ble det inngått kontrakt med Småkraft, som tok på seg risikoen, arbeidet med konsesjonsprosessen og selve utbyggingen. NVE ga konsesjon til prosjektet i 2008. Prosessen med eiendomsrelaterte avklaringer ble ferdig i 2012. Sommeren 2013 kom så Narvik Graveservice AS med maskinene, utbyggingsjobben kunne starte. Ved årsskiftet 2014/2015 var kraftverket klar til å levere sitt bidrag i form av ny fornybar energi og lokale næringsinntekter.

Pent tilpasset i terrenget ved utløpet av Stublielva, ligger nå Stublielva kraftverk. Inntaket med overløp i tre har blitt et turmål både for fagfolk, og for lokale turgåere.

Prosjektet
Gjennomføringen av prosjektet har hatt sine utfordringer underveis. Betongentreprenøren gikk konkurs, og erstatning måtte på plass. Bygging i terrenget strakk seg over to strenge vintersesonger. Dette fordret ekstraordinære tiltak for å holde anleggsdriften i gang.
På den positive siden har lokal entreprenør og andre leverandører gitt sitt verdifulle bidrag til fremdriften. Dette sammen med et operativt prosjektteam, og lokal byggeledelse, har sørget for at prosjektet ble ferdigstilt innenfor tidsplanen.

Samarbeidet med grunneierne har vært godt. Deres bidrag i form av lokal kunnskap og tilstedeværelse i både søknadsfasen og byggefase har bidratt til god prosjektgjennomføring.

 

 

Teknisk informasjon

  Nedbørsfelt
Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
19,5 km2
sommer: 300l/s, vinter 35l/s
290 m
60 m
230 m
8,35 GWh
420 husstander

_norgeskart01