Skogbuåna

 

Kraftverket ligger i Treungen i Nissedal kommune, og ble bygget av E-CO Vannkraft AS.

 

Teknisk informasjon

  Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
527 m
419 m
105 m
2,2 GWh
110 husstander

_norgeskart01