Scheldefoss

 

Kraftverket, som ligger i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag, ble bygget av Namdal Kraftproduksjon. Kraftverket ble overtatt av Norsk Grønnkraft etter at Namdal Kraftproduksjon ble innfusjonert sommeren 2004, og kraftverket eies idag av Småkraft.

 

Teknisk informasjon

  Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
39,75  m
20,5 m
22 m
6,2 GWh
310 husstander

_norgeskart01