Saksenvik

 

 

Saksenvik vannkraftverk bestående av turbin/aggregat med installert effekt på 2,5 MW, med fundamenter, ledninger, transfor¬matorer, reguleringsanlegg, rørgater, kraftstasjon og andre innretninger i samsvar med nærmere beskrivelse gitt i forbindelse med NVEs konsesjon i medhold av vannressursloven, meddelt 19.11.2004. Kraftverket er bygd med inntak på kote 50 og kraftstasjon på kote 10. Rørtrase på 530 meter og en produksjon på ca. 5,6 GWh

 

Teknisk informasjon

  Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
50 moh
10 moh
40 m
5,6 GWh
280 husstander

_norgeskart01