Sagelvi

 

Sagelvi kraftverk ligger omlag 12 km vest for Balestrand i Balestrand kommune, Sogn og Fjordane fylke.

Historien
Sagelvi kraftverk ligger i et landskap med rik historisk tradisjon. Området Kvamsøy er beskrevet tilbake til slaget ved Fimreite i 1184, da Kong Sverres menn lå her og forberedte mann og båt på hva som skulle komme. Kvamsøy blir regnet for å være den minste øy i verden som har sin egen kirke. Historien sier at den ble bygget som en gave fra Engelske sjømenn som søkte ly for uvær.

I juli 2005 inngikk grunneierne en utbyggingsavtale med Småkraft med tanke på å realisere kraftverk i Sagelvi. I 2008 fikk kraftverket konsesjon og i desember 2009 var alle detaljplaner godkjente og Småkraft var klare til å starte opp den fysiske byggingen.

Prosjekter av denne art kan by på ulike utfordringer i byggefasen. Byggingen av Sagelvi kraftverk trosset ualminnelig strenge vintre og frafall av to entreprenører, som gjennom sin involvering i andre prosjekter gikk konkurs mens de var involvert med kraftverksbyggingen.

Mot slutten av 2012 var kraftverket ferdigstilt og klart til å levere sitt bidrag i form av ny fornybar energi og lokale næringsinntekter.

Med vegger i naturstein og glassfasade, er stasjonsbygget blitt fint å se på, der det ligger pent tilpasset i terrenget helt i fjæra ved Sognefjorden.

 

Teknisk informasjon

  Nedbørsfelt
Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
6 km2
sommer: 50l/s, vinter 20l/s
439 m
10 m
429 m
7,3 GWh
365 husstander

_norgeskart01