Ryssdal

 

Ryssdal kraftverk
Kraftverket, som er "søster-prosjektet" til Jordal kraftverk, ligger i Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Kraftverket ble bygget av Norsk Grønnkraft og satt idrift i 2005. Ryssdal kraftverk er i likhet med Jordal kraftverk et teknisk og arktiktektonisk flott prosjekt som har fått mye positiv omtale. Kraftverket har skiller seg også fra andre kraftverk ved at det har to inntaksdammer.
Ryssdal kraftverk eies og drives nå av Småkraft AS.

 

Teknisk informasjon

  Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
sommer: 15-10 l/s, vinter 15-10 l/s
510  m
305 m
210 m
7,1 GWh
355 husstander

_norgeskart01