Oftedal 1

 

I forbindelse med kraftverksutbygging har grenda, og innbyggerne på Oftedal fått en ny vår. I motsetting til flere grender som avfolkes, har Oftedal vist at ved å samarbeide kan man bygge fremtiden for seg selv og sine etterkommere.

Historien
Bygda Oftedal har tidligere hatt eget kraftverk i Heieåne fra 1944 til 1972, og grunneierne har siden 50-tallet vært bevisst på at de sitter på en ressurs som kunne utvikles videre. Det var mange partnere og alternativ som ble vurdert, før det i 2003 ble mer konkrete forhandlinger. Dette fikk sin løsning i november 2003 gjennom en kontrakt med Småkraft, som tok på seg risikoen, arbeidet med konsesjons-prosessen og selve utbyggingen. I september 2005 kom gravemaskinene. Og i desember 2006 var første kraftverket klar til å levere sitt bidrag i form av ny fornybar energi og lokale næringsinntekter. Det nederste kraftverket fulgte etter noen måneder senere.

 

Teknisk informasjon

  Konsesjonseffekt
Nedbørsfelt
Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
3000kW
14 km2
100 l/s
448,5 m
185 m
263,5 m
13,3 GWh
650 husstander

_norgeskart01