Reinli

Kraftverket, somligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland, ble originalt bygget av Norsk Grønnkraft AS i 2007/08 og offisielt åpnet under stor festivitas i juni 2008.
Det noe spesielle med dette kraftverket er den lange rørgatenpå hele 3.000 meter. Terrenget er meget bratt og ulendt i siste del ned mot kraftstasjonen, noe som bød på store utfordringer for den lokale entreprenøren Brødrene Dokken AS. Imidlertid ble oppgavene løst på en forbilledlig måte, og kraftverket framstår nå som et eksempel til etterfølgelse.

 

Teknisk informasjon

  Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
sommer: 150 l/s, vinter 25 l/s
578,55 m
248,4 m
331 m
10,6 GWh
530 husstander

_norgeskart01