Reingardsåga

 

Reingardsåga ligger i sin helhet i Rana kommune, Nordland fylke, og renner ut i Røvassåga/ Langvassåga/Ranelva som renner ut i Ranfjorden i Mo i Rana.

Kraftverket ligger i Røvassdalen ca. 13 km nord for Mo i Rana. Bygging av verket ble startet i april 2008 og anlegget ble koblet til nettet og satt i prøvedrift medio juni 2009.

Kraftstasjonen er plassert i dagen like ved samløpet mellom Reingardsåga og Røvassåga. I kraftstasjonen er det installert en Peltonturbin med en effekt på 2,1 MW. Generator har en ytelse på 2,6 MVA, Installert effekt: 2,1 MW. Slukeevne1,3 m3/s. Vannvei er 830 m, med en diameter på 700 mm.

 

Teknisk informasjon

  Nedbørsfelt
Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
19,8 km2
sommer: 130l/s, vinter 50l/s
247 m
51 m
196 m
7,3 GWh
365 husstander

_norgeskart01