Ortnevik

 

Ortnevik kraftverk fikk konsesjon i 1999 og var med det blant de første i den moderne småkraftbølgen. Tiltakshaverne var selv sterkt involvert i prosjektering og bygging av verket. Anlegget har vært i regulær drift siden 2005.

Som et ledd i utvikling og optimalisering av Vassdalselva, var det naturlig for grunneierne å samarbeide med Småkraft, og dermed også la Ortnevik kraftverk være ein del av dette samarbeidet.

Teknisk informasjon

Nedbørsfelt
Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
56,6 km2
1/7 - 1/11 1000 l/s, 1/11-15/4 200 l/s, 15/4 - 30/6 500 l/s
63 m
19 m
44 m
5,5 GWh
275 husstander

_norgeskart01