Nyvikelva

 

Nyvikelva kraftverk ligger i Røyrvik kommune i Nord-Trøndelag. Kraftverket vil få en årlig produksjon på ca 6 GWh, noe tilsvarer strømbruken til rundt 300 husstander. Prosjektet er et samarbeid mellom NTE Energi AS og NGK AS.

Kraftverket ble for første gang faset inn på nettet den 29. april 2015 og har gått på full produksjon siden ca. 10 mai.
Anlegget er fortsatt i prøvedrift og det vil bli utført sluttarrondering sommeren 2015.

Kraftverket ble for første gang faset inn på nettet den 29. april 2015 og har gått på full produksjon siden ca. 10 mai.
Anlegget er fortsatt i prøvedrift og det vil bli utført sluttarrondering sommeren 2015.

Nyvikelva kraftverk vil utnytte et 40,4 km2 stort nedbørsområde i heiene øst for Limingen. Inntaket vil bli nedstrøms Gåsvatnet og stasjonen vil ligge nede ved fylkesvei 346. Det vil bli installert en 2 MW maskin som skal produsere 6 GWh med ny fornybar energi. Det vil bli lagt en GRP-rørledningen med en diameter på 1200mm, som vil være nedgravd i hele sin lengde.

Det er Namsskoganbygg AS som vil stå for bygg, mens Isachsen Entreprenør AS vil stå for anleggsarbeidene. Vannveisutstyr vil bli levert av Br.Dahl AS og Spetals Verk AS vil levere det elektromekaniske utstyret til kraftverket.

 

Teknisk informasjon

  Nedbørsfelt
Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
Brutto fallhøyde
40,4 km2
sommer: 300l/s, vinter 100l/s
536.5 m
453.5 m
83 m
ca. 6 GWh
ca. 300 husstander
83,5m

_norgeskart01