Nybuelve

 

Nybuelve kraftverk vil utnytte et 13,6 km2 stort nedbørsområde i Liamarka. Inntaket vil bli liggende ved Liamarkvegen ca. på kote 855. Kraftstasjonen vil ligge ovenfor veibru over Nybuelve i bunnen av Todalen, i nærheten av Holslinjene.

Det er Hallingbygg AS som vil stå for bygg, mens Turhus Maskin AS vil stå for anleggsarbeidene. Vannveisutstyr vil bli levert av Br.Dahl AS og Spetals Verk AS vil levere det elektromekaniske utstyret til kraftverket. Det vil bli benyttet PE rør i øvre del av rørtraseen og duktile støpejernsrør i nedre. Inntaket vil bli av typen Coanda.

 

Teknisk informasjon

  Nedbørsfelt
Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
13,6 km2
sommer: ? l/s, vinter ? l/s
855 m
? m
540 m
7,1 GWh
355 husstander

_norgeskart01