Morkenfoss

 

 

Kraftverket ligger i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag og ble bygget av Namdal Kraftproduksjon, som fusjonerte med Norsk Grønnkraft AS sommeren 2004.

 

Teknisk informasjon

  Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
11 m
50,2 m
55 m
11,3 GWh
565 husstander

_norgeskart01