Mela

Mela kraftverk ligger ved Almo/Mollan-grenda i Snåsa kommune i Nord-Trøndelag og ble offisielt åpnet i desember 2018.

Kraftverket har inntaksdam i Movatnet, som kan reguleres 0,99 meter. Movatnet ligger 360 meter over havet. Vannveien har en samlet lengde på ca. 3100 meter med nedgravd rør. Kraftstasjon er plassert på kote 100 og utført som et standard overbygg i kjent Småkraft stil.

Kraftstasjon produserer strøm etter vannstand i Movatnet. Inntaket har 2 luker i betongterskel. Luke nr.1 manøvreres hydro-/elektrisk mens luke nr.2 er en enkel bjelkestengsel konstruksjon. Luke 1 er konstruert av Småkraft Utbygging og fungerer som tappeorgan nr.1 ved en lengre driftsstans av kraftverket.

Teknisk informasjon

Nedbørsfelt  28.6km2
Minstevannsføring sommer: 90 l/s / vinter: 60 l/s
Tilsig  27,3 mill m3/s
Inntakskote (HRV / LRV)  360,5 / 359,5
Fallhøyde  260m
Kratstasjonskote  100
Turbintype  Pelton
Antall  1
Ytelse MW  4,1
Slukeevne max/min m³/s  1,73 / 0,09