Leirelva

 

Leirelva kraftverk.
Småkraft driver to kraftverk i Leirskardalen, Tverråga og Leirelva kraftverk. Disse to kraftverkene produserer tilsammen 23,5 GWh, noe som tilsvarer forbruket til ca 1200 husstander i året. Det er to separate inntak. Et i Leirelva og et Tverråga. Begge har hver sin rørgate ned til et felles kraftstasjonsbygg.

Inntaket i Leirelva er en typisk gravitasjonsdam, rørgata er lagt med duktile støpejernsrør som er gravd ned i hele sin lengde på ca. 2.150 m. Av dette er det 1.000 m felles grøft med Tverråga. Rørgata går i et sidebratt og rasutsatt område noe som førte til at det under byggeprosessen måtte taes spesielle hensyn både til inngrepsomfang og værforhold.

Det er Fjellbygg AS som har vært entreprenør på bygg og anlegg i Leirskardalen. Vannveisutsyret er levert av Br.Dahl og Spetals Verk AS har levert alt elektromekanisk utstyr.

 

Teknisk informasjon

  Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
sommer: 50 l/s, vinter 0 l/s
395 m
135 m
254 m
14,4 GWh
720 husstander

_norgeskart01