Kveaså

 

Kveaså kraftverk ligger i Valle kommune i Aust-Agder fylke. Kraftverket skal utnytte et fall på 367 meter med estimert årproduksjon på 12,5 GWh. De fysiske byggearbeidene startet opp i februar 2010.

Historien om Kveaså
Kveaså er et sidevassdrag til Otra. Elven ligger på østsiden av Setesdalen og
kommer ned midt mellom Rysstad og Valle i Valle kommune. Kveaså har sitt
utspring i ca. 1200 meters høyde på vannskillet mot Fyresdal. Nedbørsfeltet
dekker dermed deler av Setesdal austhei og rommer flere større vann
bla. Ljomsvann, Vasslandsvatnet og Rossevatnet. Øverst renner elven
trangt i dalen for så å ende sin ferd stupbratt ned mot Otra.
Langs Kveaså har det tidligere vært sti til stølene på heia. I dag bruker en
veien som går inn forbi Bjørgum for å komme dit. Den gamle postvegen
fra 1844 passerer forbi elven og en kan fortsatt se rester av den i dag.
I tidligere tider har kraften i Kveaså vært brukt til kvernhusdrift, og dermed
vært til nytte for gårdene omkring. I dag har elva på nytt fått verdi for gårdene
gjennom kraftverket.

Prosjektet
Etter lengre tids kartlegging, bestemte grunneierne i april 2004 å gå i samarbeid
med Småkraft for å utvikle Kveaså til å produsere ren energi. Prosjektet fikk
konsesjon fra NVE i 2007. Etter lengre tids arbeid med detalprosjektering og
anbudsarbeid, kunne det fysiske byggearbeidet starte opp i februar 2010 med
ferdigstillelse desember 2011. Kveaså kraftverk har stasjon i fjell for å gå klar
av rasutsatt område. Man har tatt i bruk enden av tunnelen for å huse de
tekniske installasjonene i kraftstasjonen. På denne måten er masseuttaket
minimert, samtidig som man har fått en teknisk og estetisk god løsning.
Samspillet mellom grunneiere, leverandører og Småkraft har vært godt
og løst utfordringene underveis i byggeprosjektet på en god måte.

Peltonturbinen har 5 stråler med en maksimal slukeevne på 1,7 m3/sekund og driver en generator på 5490 kVA, 6600 V. All strøm transformeres opp til 22 kV og leveres på nettet. Inntaksdammen er bygget som en gravitasjonsdam i armert betong med kanal til rist og glideluke. Vannveien består delvis av nedgravde rør med en diameter på 0,8 meter og nederste delen av traseen er utført som sjakt med tilhørende tunnel ned til kraftstasjonen. Kraftstasjonen er bygget i fjell.

 

Teknisk informasjon

  Nedbørsfelt
Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
19 km2
110ls sommer, 55ls vinter
652 m
282 m
370 m
12,5 GWh
625 husstander

_norgeskart01