Kvassteinåga

 

Kvassteinåga ligger innerst i Elsfjorden, en trang fjordarm av Ranafjorden, i Vesfn kommune. Prosjektet fikk konsesejon av NVE i våren 2006. I 2010 ble det også gitt konsesjon til Kinnforsen kraftverk i samme vassdrag.

Kvassteinåga kraftverk ligger i etterkant av Kinnforsen kraftverk, dette gjør at vi kan nyttegjøre oss av vannet to ganger. Turbinrøret fra dammen og ned til kraftstasjonen er nedgravd og er ikke synelig i et område som er preget av granskog og landbruksområder. Spesiellt for dette prosjektet er at turbinrøret krysser under Nordlandsbanen, noe som ga helt spesielle utfordringer (les mer her). Selve kraftstasjonsbygningen ligger helt nede ved Elsfjorden.

 

Teknisk informasjon

  Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
sommer: 250 l/s, vinter: 50 l/s
160 m
4 m
156 m
15 GWh
750 husstander

_norgeskart01