Kistafossen

 

Kistafossen kraftverk er etablert i Østerdalselva, Rødøy kommune i Nordland fylke.

 

Teknisk informasjon

  Nedbørsfelt
Inntakskote
Minstevannføring
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer

10 km2
72 m
Sommer: 220Ls Vinter:220Ls
3 m
69 m
5 GWh
275 husstander

_norgeskart01