Jorda

 

 

 

Jorda kraftverk

Jorda kraftverk ligger i Nord-Fron kommune i Oppland, det ble bygget av Norsk Grønnkraft AS i 2011/12 og eies idag av Småkraft.
Jorda kraftverk produserer 7,7 GWh noe som tilsvarer strøm til 375 husstander. Kraftverket nyttiggjør seg av en fallhøyde på 324 meter og har en rørgate på 2400 meter. Terrenget er bratt og og tildels ulendt i siste del ned mot kraftstasjonen. I enden av rørgata står det en 6 strålet Pelton-turbin som sørger for at kraftverket får en total effekt på 2,6 MW. Det er Spetals Verk AS som har levert turbin og generator til kraftverket.

 

Teknisk informasjon

  Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
sommer: 30 l/s, vinter 30 l/s
777 m
442,5 m
335 m
7,7 GWh
385 husstander

_norgeskart01