Holmen

 

Anlegget er lokalisert til Jordalsgjelet i Voss og Aurland kommuner i henholdsvis Hordaland og Sogn og Fjordane fylke. Kraftverket vil utnytte et bruttofall på 280 meter i Jordalselvi. Kraftverket har en installert effekt på 25 MW for fordelt på 1 stk Francisturbin (15 MW) og en 1 stk Peltonturbin (10 MW).
Total slukeevne er 10,6 m³/s. Totalt estimert gjennomsnittlig årsproduksjon er 80 GWh.

 

Teknisk informasjon

  Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
300 L/S
459 moh
179 moh
280 m
80 GWh
4000 husstander

_norgeskart01