Hauggard

 

Dette lille kraftverket ligger i Rakkestadvassdraget i Østfold. Kraftverket ble overtatt av Norsk Grønnkraft AS fra Østfold Energi Produksjon AS den 1. januar 2004, men eies idag av Småkraft.

 

Teknisk informasjon

  Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
90 m
84 m
6 m
1 GWh
50 husstander

_norgeskart01