Grytfossen

Kraftverket ligger i Nordre Land og ble bygget av Norsk Grønnkraft i 2004/2005, men eies idag av Småkraft.

 

Teknisk informasjon

  Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
572 m
520 m
52 m
4,2 GWh
210 husstander

_norgeskart01