Grøslandselva

 

Grøslandselva kraftverk er et kraftverk som ligger i Flå kommune, i Buskerud. Byggingen av kraftverket påbegyntes i september i 2016, og det ble planlagt idriftsatt i Juli 2017.

Kraftverket ble bygget da det var potensiale for utnyttelse av vannkraftressursene i Grøslandselva, og ved å utnytte disse, ville man kunne styrke næringsgrunnlaget på eiendommene (fra konsesjonssøknad).

Grøslandselva ligger på vestsiden av Hallingdalen, og er en av de større sideelvene som ligger i området. Arealet rundt kraftverket er preget av mye myrlandskap, og skogsområder bestående av hovedsakelig gran og furu. Det drives hogst i området, og deler av tiltaks- og influensområdet er uthogd.

Teknisk informasjon

Nedbørsfelt

 46,2km­2

Årlig tilsig

 43,27 mill m3

Fallhøyde

 209m

Slukeevne

 3 m3/s

Installert effekt

 5,322 MW

Minstevannsføring

 90 l/s vinter, 150 l/s sommer

_norgeskart01