Grislefoss

 

Kraftverket, som ligger i Lindesnes kommune, ble bygget av E-CO Vannkraft AS.

 

Teknisk informasjon

  Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
15 m
2,7 m
42 m
2,8 GWh
140 husstander

_norgeskart01