Gjerde

 

Gjerde ligger i Mauranger i Kvinnherad kommune. De seks fallrettshaverne valgte Småkraft som samarbeidspartner i 2003.

Anlegget ble idriftsatt i april 2007 og har siden starten vist god og stabil drift.

 

Teknisk informasjon

  Nedbørsfelt
Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
2,92 km2
40ls Sommer, 10ls Vinter
433 m
21 m
412 m
5,7 GWh
280 husstander

_norgeskart01