Gapestad

 

Kraftverket ligger i Rakkestadvassdraget i Østfold.

 

Teknisk informasjon

  Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
60 m
44 m
15,5 m
4 GWh
200 husstander

_norgeskart01