Kraftfulle medarbeidere

Småkraft er et kraftselskap stiftet i 2002. Småkraft eies av Aquila Capital.

Småkraft har som mål å bygge ut småkraftverk på en lønnsom og miljømessig skånsom måte. Dette skjer i samarbeid med lokale grunneiere.

Småkraft har sin misjon knyttet til:

lokal verdiskapning
kraftoppdekning
miljøriktig energiproduksjon

Selskapet har en målsetting om å bygge ut en produksjonskapasitet på 1,5 TWh innen 2020. Dette tilsvarer energibehovet til 75.000 norske husstander og representerer Norgeshistoriens største satsing på små kraftverk. Småkraft  involverer seg i kraftprosjekter over hele landet.

Småkraft er en industriell og finansiell partner som sikrer trygg gjennomføring i alle faser av et prosjekt, fra prosjektering og utarbeidelse av konsesjonssøknad, til finansiering, bygging, drift og kraftsalg. Selskapet har utviklet en kompetanse og gjennomføringsmetode for å sikre verdiskapning i alle faser av et kraftprosjekt. 


Halle Aslaksen
Administrerende Direktør
M: +47 982 96 069
E-post: Trykk her

Sigbjørn Rabbe
Driftsdirektør
M: +47 97 56 97 99
E-post: Trykk her

Martin Vangdal
Prosjektleder
M: +47 98 83 04 58
E-post: Trykk her

Halvard Tesdal
Salgs og markedsjef
M: +47 91 54 70 71
E-post: Trykk her

Tina Rasmussen
Økonomiansvarlig for grunneiere på kraftverk i drift
M: +47 91 62 24 64
E-post: Trykk her

Inge Hansen
Driftssjef
Tlf. 905 08 663
E-post: Trykk her

Eivind Hovin
Prosjektleder/VTA
Tlf. 977 75 595
E-post: Trykk her


Trygve Matthiessen
Prosjektleder
M: +47 41 85 00 61
E-post: Trykk her

Åshild Bråten
Prosjektkoordinator
M: +47 97 68 35 77
E-post: Trykk her

bjørnar web
Bjørnar Halvorsen
Driftsansvarlig kraftverk
M: +47 90 54 14 46
E-post: Trykk her

Erik Røysem Sterud
Økonomisjef
Tlf. 911 63 907
E-post: Trykk her

Terje Marthinussen
Driftsansvarlig kraftverk
M: +47 91 64 58 00
E-post: Trykk her

Rune Bjørndal
Driftsansvarlig kraftverk
M: +47 90 51 94 45
E-post: Trykk her

Jan Arne Olsen
Driftsoperatør
Tlf. 954 33 445

Dag Tønjum
Økonomi- og administrasjonssjef
M: +47 92 04 51 41
E-post: Trykk her

Viktor Grønhaug
Driftsoperatør
Tlf. 913 32 864


Jan Øystein Rafoss
Driftsoperatør


Bjarne Vaage
Driftskoordinator
Tlf: +47 950 77 020
E-post: Trykk her


Lars Haugom
Direktør Forretningsutvikling
Tlf: +47 98296675
E-post: Trykk her


Arvid Solheim
Driftsansvarlig
Tlf: +47 41400050
E-post: Trykk her

Petter Indrøy
Driftsansvarlig kraftverk
Tlf. +47 41 04 16 17
E-post: Trykk her