Meld deg på vårt nyhetsbrev her:

* Må fylles ut

 

 

 

Småkraft blir desidert største driver av småkraftverk i Norge gjennom fusjon med Norsk Grønnkraft Småkraft og Norsk Grønnkraft.

Begge selskaper er forvaltet av Aquila Capital og planlegger fusjon med virkning fra 2017

Det sammenslåtte selskapet beholder Småkraft-navnet og blir en aktør med en årsproduksjon på oppunder 1 TWh fordelt på 90 kraftverk i drift, spredt over hele landet. Samtidig forberedes selskapet for videre vekst.

–Vi har satt oss som mål å nå 1,5 TWh innen utløpet 2021 og vil med det komme inn på lista over de 20 største kraftselskapene i Norge, sier driftsdirektør Sigbjørn Rabbe i Småkraft. -Det er ingen hemmelighet at volum og rendyrking av arbeidsprosesser er nødvendig for å møte de krevende markedsforhold som ventes i de kommende årene.

Denne fusjonen er vårt grep for å sikre at de om lag 700 grunneierne som deltar i våre prosjekter står best mulig rustet, fortsetter Rabbe. Optimal drift av uregulerte småkraftverk forutsetter automatisert overvåkning og lokal tilstedeværelse med motiverte medarbeidere som gir lav responstid. -Vi har ambisjon om å være internasjonalt ledende på sikker, miljøriktig og kostnadseffektiv drift av små kraftverk, sier Rabbe.

-Vår aktivitet genererer et betydelig bidrag til lokal verdiskapning i bygder og kommuner i hele Norge i form av falleie, eiendomsskatt, samt direkte investeringer og ringvirkninger fra utbyggingsprosjekter, forteller Rabbe.