Financial info

Småkraft was founded in 2002. Småkraft is owned by Aquila Capital.

Småkraft har som mål å bygge ut småkraftverk på en lønnsom og miljømessig skånsom måte. Dette skjer i samarbeid med lokale grunneiere.

Småkraft har sin misjon knyttet til

  • Lokal verdiskapning
  • Kraftoppdekning
  • Miljøriktig energiproduksjon

Selskapet har en målsetting om å bygge ut en produksjonskapasitet på 1,5 TWh innen 2020. Dette tilsvarer energibehovet til 75.000 norske husstander og representerer Norgeshistoriens største satsing på små kraftverk. Småkraft  involverer seg i kraftprosjekter over hele landet.

Småkraft er en industriell og finansiell partner som sikrer trygg gjennomføring i alle faser av et prosjekt, fra prosjektering og utarbeidelse av konsesjonssøknad, til finansiering, bygging, drift og kraftsalg. Selskapet har utviklet en kompetanse og gjennomføringsmetode for å sikre verdiskapning i alle faser av et kraftprosjekt.