OED besøker Småkraft sin stand » dagane»

OED besøker Småkraft sin stand "dagane"

Halle Aslaksen, Terje Halleland, Liv Lønnum og Lars Haugom.

I forbindelse med Småkraft dagane er det alltid kjekt å utveksle ideer og tanker med Statsråden og sentrale politikere.