TRE NYE KRAFTVERK OVERTATT FRA NGK UTBYGGING AS

Sigdestad Kraftverk AS, Sandneselva Kraftverk og Fiskløysa Kraftverk AS

Småkraft tar over driftsansvaret for alle tre kraftverkene. Kraftverkene er de tre nyeste tilskuddene til vår portefølje. Til sammen har Småkraft overtatt fire nye kraftverk i 2018. Overtagelsene gjør at Småkraft AS nå har 104 kraftverk i sin portefølje.

12. oktober åpnet ordfører Karsten Totland Sandneselva Kraftverk foran vel 80 oppmøtte små og store skuelystne. Vi i Småkraft synes dette er et godt bilde på hva kraftverkene betyr i lokalsamfunnene, for lokal verdiskapning og hvordan spesialiserte utbyggere og solide langsiktige driftsorganisasjoner sammen med lokale krefter kan skape varige verdier i distriktet.

Vi gleder oss til å produsere mye grønn energi med kraftverkene i årene som kommer, i samarbeid med de lokale grunneierne.

Småkraft has recently acquired three new powerplants from seller NGK Utbygging AS: Sigdestad Powerplant, Sandneselva Powerplant and Fiskløysa Powerplant. Småkraft will operate all three powerplants going forward together with local operators. The powerplants grows the Småkraft platform to 104 powerplants.

One of the powerplants, Sandneselva Powerplant, had official opening with mayor in Masfjorden Municipality, Karsten Totland. More than 80 local habitants attended the opening. This shows what small powerplants mean for local communities, how they contribute to local businesses and how specialized construction companies together with long term owners and professional operators generate sustainable value.

Småkraft looks forward to produce renewable energy with the powerplants in the years to come, together with local land owners.

 

Sigdestad Kraftverk

Beliggenhet: Ålfoten, Bremanger Kommune, Sogn og Fjordane
Fallhøyde: 141 m
Turbintype: Francis
Effekt: 9,0 MW
Årlig produksjon: 28 GWh
Kontaktperson Småkraft: Bjørnar Halvorsen

 

Sandneselva Kraftverk

Beliggenhet: Masfjordnes, Masfjorden Kommune, Hordaland
Fallhøyde: 213 m
Turbintype: Pelton
Effekt: 2,3 MW
Årlig produksjon: 6,9 GWh
Kontaktperson Småkraft: Terje Marthinussen

Fiskløysa Kraftverk

Beliggenhet: Lierne Kommune, Nord Trøndelag
Fallhøyde: 187 m
Turbintype: Pelton
Effekt: 5,1 MW
Årlig produksjon: 17,9 GWh
Kontaktperson Småkraft: Inge Hansen