MELA KRAFTVERK I SNÅSA OFFISIELT ÅPNET

Mela kraftverk er et vannkraftverk i Snåsa kommune i Trøndelag. Det utnytter et fall på 260 meter fra Movatnet. Installert effekt er 3,74 MW fra en peltonturbin. Årsproduksjon er ca 11,8 GWh. Kraftverket har inntaksdam i Movatnet, som kan reguleres 0,99 meter. Movatnet ligger 360 meter over havet. Vannveien har en samlet lengde på ca. 3100 meter med nedgravd rør. Kraftstasjon er plassert på kote 100 og er bygget i kjent Småkraft stil.