GRØNT OBLIGASJONSLÅN PÅ 50 MEUR UTSTEDT

Småkraft AS har sammen med ABG Sundal Collier, SEB og Nordea utstedt sitt første grønne obligasjonslån på 50 MEUR den 22. oktober 2018.

Lånet er et bullet- lån med fem års løpetid og flytende rente på 3m Euribor + 1.90% p. a. «Småkraft er på en formidabel og spennende reise, hvor vi i stort monn utløser ny fornybar energi. », sier CEO i Småkraft, Halle Aslaksen. «Dette obligasjonslånet er et stort og viktig skritt for oss. » «Vi bygger bro mellom tilgjengelig kapital og bærekraftig lokal verdiskapning.

Småkrafts grønne og robuste business modell/case/profil mottok sterk interesse fra investorer, » sier CFO i Småkraft, Erik Røysem Sterud. «Nå står vi godt rustet for det videre arbeidet med å skape verdier sammen med og for investorer, lokale grunneiere og lokalsamfunn over hele Norge»

Småkraft AS has together with our advisors ABG Sundal Collier, SEB and Nordea successfully placed its first 50 MEUR green bond on the 22nd October 2018.

The bond is a 5 year bullet loan with a floating rate coupon of 3m EURIBOR + 1.90% pa. “Småkraft is on an exciting journey, releasing significant volumes of new renewable energy, ” says CEO in Småkraft, Halle Aslaksen. “This green bond is a huge and important step for us as a company. ”

“Småkraft’s green and sustainable business model/case/profile? attracted significant interest from investors”, says CFO in Småkraft, Erik Røysem Sterud. “We bridge available capital with local, sustainable investment opportunities, creating both financial and non- monetary values for local landowners, communities and investors throughout Norway