Norge har historisk vært i en unik posisjon med fornybar energi

I Norge er strømproduksjonen i all hovedsak basert på fornybare kilder.
Det meste av produksjonen kommer fra vannkraft.

Helt siden slutten av 1800-tallet har Norge utnyttet energien som ligger i fornybar vannkraft og fossefall. Bruken av disse ressursene muliggjorde en storstilt industrivekst som la grunnlaget for det moderne Norge. Siden den gangen har den norske vannkraften blitt en viktigere og viktigere bestanddel i samfunnet. Forbruket og behovet for elektrisk kraft har økt i takt med moderniseringen og den økonomiske veksten i Norge. Fremdeles kommer i all hovedsak norsk elektrisitetsproduksjon fra vannkraft, eller andre fornybare kilder.

I Norge er 98 prosent av all strømproduksjon fornybar og klimavennlig. Det som setter oss i en unik posisjon både i et europeisk og globalt perspektiv.

Strømproduksjonen kommer for det meste fra vannkraftverk, men også fra vindkraftverk og varmekraftverk. I 2013 produserte vi 134 TWh strøm. En TWh er en milliard kWh.  Oslo forbruker til sammenlikning litt over 9 TWh i året. Fordi Norge har så mye vannkraft er kraftproduksjonen fra år til år avhengig av nedbørsmengder og tilsig. Samtidig kan vi eksportere og importere kraft gjennom de kraftlinjer vi har til våre naboland.

 

Type produksjon Mengde (Twh)
Vannkraft 129 Twh
Vindkraft 1,9 Twh
Varmekraft 3,3 Twh
Totalt 134 Twh

 

 

 

 

Et marked i kraftig ekspansjon

 

 

 

 

 

Aquila blir Norges største aktør i markedet for fornybar energi 

I den årlige rapporten fra Den internasjonale energibyrået IEA, anslår byrået at fornybare energikilder innen 2030 vil være største kilde til verdens industriproduksjon. 288 milliarder dollar, vel 2400 milliarder kroner, ble i 2015 investert i fornybar elektrisitetsproduksjon. 37 prosent, eller nærmere 900 milliarder kroner, gikk til nye vindkraftprosjekter. I Norge er utenlandske investorer blit store eiere i de nye store vindkraftprosjektene og investerer stadig mer i vannkraftprosjekter.

IEA venter kraftige kostnadsreduksjoner fremover for fornybare energiressurser. Reduksjonen for solenergi frem mot 20140 anslås til mellom 40 til 70 prosent, mens vindkuttene er anslått til mellom 10 og 20 prosent. 
Aquila har til nå vesentlig konsentrert seg om vannkraft i Norge. Pr. i dag har de kjøpt opp selskapene Småkraft, Norsk Grønnkraft og Tinfoss.

Hvorfor småkraft?

Vi kjøper retten til å drive kraftverkene i 40 år. Vi kan ikke ta med oss verken kraftverkene eller elvene på Vestlandet ut av landet. De leveres tilbake til grunneierne etter 40 år. Mange grunneiere ville aldri kunnet bygget kraftverk uten oss.
Dette er også med på å hjelpe Norge med å levere på løftene om reduserte CO₂-utslipp, og å nå to graders målet.

Å skulle føre et prosjekt fra ide til plan, plan til iverksettelse og helt fram til ferdigbygd kraftverk, er en mangesidig og krevende oppgave. Når byggefasen er tilbakelagt, kreves kvalitet og kontroll med såvel fysisk drift som kraftomsetning.

Småkraft har den tilnærming at det naturgitte utgangspunktet ligger i elva, men at den økonomiske verdien av et kraftprosjekt avhenger av utbyggerens konsept og kompetanse. Evnen til å ta gode beslutninger og gjennomføre disse på en god måte krever kompetanse. Kompetanse, industriell tilnærming og evne til å ta risiko er vårt bidrag for å skape merverdi i et prosjekt, på en trygg  og enkel måte for våre samarbeidspartnere.