Røysa Oftedal 1

 

I forbindelse med kraftverksutbygging har grenda, og innbyggerne på Oftedal fått en ny vår. I motsetting til flere grender som avfolkes, har Oftedal vist at ved å samarbeide kan man bygge fremtiden for seg selv og sine etterkommere.

Historien
Bygda Oftedal har tidligere hatt eget kraftverk i Heieåne fra 1944 til 1972, og grunneierne har siden 50-tallet vært bevisst på at de sitter på en ressurs som kunne utvikles videre. Det var mange partnere og alternativ som ble vurdert, før det i 2003 ble mer konkrete forhandlinger. Dette fikk sin løsning i november 2003 gjennom en kontrakt med Småkraft, som tok på seg risikoen, arbeidet med konsesjons-prosessen og selve utbyggingen. I september 2005 kom gravemaskinene. Og i desember 2006 var første kraftverket klar til å levere sitt bidrag i form av ny fornybar energi og lokale næringsinntekter. Det nederste kraftverket fulgte etter noen måneder senere.

Prosjektet
Gjennomføringen av byggeprosjektet gav oss mange erfaringer, der spesielt arbeidet med nederste anlegg gav noen solide utfordringer. Arbeide i bratthenget ned mot det regulerte Sirdalsvannet var alt annet enn enkelt, og fjellet var så løst at det måtte sikres med 10 stk. 22 meter lange ”betongdragere” som måtte bores, armeres og støpes inn fra flåte i Sirdalsvannet. Sjøkabel tvers over Sirdalsvannet og ca. 2 km med ny linje måtte til for å få kraften levert. For å løfte den 25 tonn tunge generatoren ned på fundamentet i Reddalen, måtte man til med Norges største mobilkran.

Se artikkel fra Nationen som var på besøk i Oftedal 10.08.10

 

Teknisk informasjon

  Nedbørsfelt
Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
14 km2
120 l/s
450 m
185 m
265 m
13 GWh
650 husstander

_norgeskart01