Mela

Tekst kommer...

Teknisk informasjon

Nedbørsfelt  28.6km2
Minstevannsføring sommer: 90 l/s / vinter: 60 l/s
Tilsig  27,3 mill m3/s
Inntakskote (HRV / LRV)  360,5 / 359,5
Fallhøyde  260m
Kratstasjonskote  100
Turbintype  Pelton
Antall  1
Ytelse MW  4,1
Slukeevne max/min m³/s  1,73 / 0,09