Kistafossen

 

Kistafossen kraftverk er etablert i Østerdalselva, Rødøy kommune i Nordland fylke.

 

Teknisk informasjon

  Nedbørsfelt
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
22,6 km2
72 m
3 m
69 m
5,5 GWh
275 husstander

_norgeskart01