Gjerde

 

Gjerde ligger i Mauranger i Kvinnherad kommune. De seks fallrettshaverne valgte Småkraft som samarbeidspartner i 2003.

Anlegget ble idriftsatt i april 2007 og har siden starten vist god og stabil drift.

 

Teknisk informasjon

  Nedbørsfelt
Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
2,92 km2
40ls i perioden 1,juni-30 september, 10ls vinter
450 m
12 m
438 m
5,7 GWh
280 husstander

_norgeskart01