LØYVE TIL TO OG AVSLAG TIL EITT SMÅKRAFTVERK I ODDA

SMÅKRAFT HAR FÅTT KONSESJON TIL TODEILSELVA I MODALEN

Konsesjon innvilget 04.07.2017

 

Todeilselva kraftverk vil utnytte vannføringen fra et felt på 7,10 km2 i Todeilselva og Almabekken i Modalen kommune.

 

Kraftverket vil utnytte et fall på 250 m mellom kote +355 og kote +105. Todeilselva kraftverk er beregnet å produsere 6,7 GWh i et midlere år. Med en utbyggingskostnad på 30,1 millioner kroner gir dette en utbyggingspris på 4,5 kr/kWh.

Tilløpsrøret vil få en diameter på om lag 0,3, 0,7 og 0,8 meter, og en total lengde på om lag 1800 meter. Tilløpsrøret vil bli tildekket på hele sin strekning.

 

Se konsesjonssøknad her